Αποστολή

Ζούμε κυριολεκτικά στην εποχή της κρίσης σε παγκόσμιο και εθνικό επίπεδο, η οποία αγκαλίαζει την κοινωνία, την πολιτική, την οικονομία, το πολιτισμό, αλλά και το σύστημα αξιών.

Η κρίση είναι φαινόμενο πολυδιάστατο και πολυεπίπεδο, εκδηλώνεται σε διάφορες μορφές, που τέμνουν οριζόντια και κάθετα τις κοινωνίες, τα κράτη και τους λαούς. Έχει ιδιαίτερη σημασία η πρόβλεψη, η πρόγνωση και η πρόληψη των κρίσεων και φυσικά η διαχείριση και αντιμετώπιση τους.
Η ευθύνη για την αντιμετώπιση κάθε μορφής κρίσης παραπέμπει στις ηγεσίες των χωρών, στους λαούς, στις κοινωνιες, καθώς και στους θεσμούς εκπροσώπησης συμφερόντων και πολιτικών. 


Το Κέντρο Γεωπολιτικής Ανάλυσης του New York College, το Πανεπιστήμιο Νεάπολις Πάφου σε συνεργασία με εξειδικευμένους αναλυτές του Κέντρου Ανατολικών Σπουδών του Παντείου Πανεπιστημίου, πραγματοποιούν ένα διεθνές εγχείρημα επιστημονικής και πολιτικής προσέγγισης του φαινομένου της κρίσης, όπως λαμβάνει χώρα στην καθημερινή πραγματικότητα σε επίπεδο κοινωνιών, λαών και κρατών.

Το εγχείρημα αποσκοπεί στην αναλυτική καταγραφή και ανάδειξη των σημαντικότερων κρίσεων του κόσμου, στην αναζήτηση των αιτίων και των παραγόντων που ορατά ή αθέατα επηρεάζουν και παράγουν τις κρίσεις, αλλά και στις επιπτώσεις κρίσεων και συγκρούσεων στο εθνικό, περιφερειακό και διεθνές σύστημα.

Η δική μας προσδοκία είναι το κοινό σε όλα τα μήκη και πλάτη του κόσμου που θα παρακολουθεί την ιστοσελίδα αυτη και θα ενημερώνεται, να επιδιώξει την ενεργό συμμετοχή του μέσα από σχόλια, παρατηρήσεις, απόψεις αλλά και κριτικές τοποθετήσεις, που αφορούν στα γεγονότα που λαμβάνουν χώρα σε ολόκληρο τον κόσμο και επηρεάζουν την ιστορική διαδρομή της ανθρωπότητας ως παρόν και ως μέλλον.

Η προσέγγιση μας θα επιχειρήσει να είναι αντικειμενική και αποστασιοποιημένη από την καθημερινή εμπλοκή όλων στην παγκόσμια και εθνική κρίση. Η ιδιαιτερότητα, ίσως και μοναδικότητα της ελληνικής κρίσης, που ήταν και είναι υπαρξιακή για την Ελλάδα, είναι πως ένα εξαιρετικά μικρό οικονομικό μέγεθος απείληξε με διάλυση κατά τρόπο παράδοξο  την Ευρωζώνη και το παγκόσμιο οικονομικό σύστημα με κατάρρευση.